Realisatie – De essentie
De diensten
Laat het lukken.
 

Vaak kost het jaren van onderhandelen, onderzoeken en ontwerpen voordat de realisatie werkelijk in zicht is. Ook in deze afrondende fase staat veel te gebeuren, denk aan uitvoerende werkzaamheden en aanbestedingen.

Civieltechnisch ontwerp

We begeleiden je bij het komen tot een compleet civieltechnisch ontwerp en bijbehorende bestekken. We hebben sterke inhoudelijke kennis in huis. Met deze kennis denken we actief met je mee over de mogelijkheden om jouw plannen te optimaliseren. Het maken van het juiste ontwerp is immers maatwerk.

Aanbesteding en contractvorming

Steeds meer projecten en diensten worden aanbesteed. Daarom zorgen wij met onze inhoudelijke kennis voor begeleiding in aanbestedingstrajecten en onderhandelingsfasen. Voor overheden maar ook adviserend voor marktpartijen. Wij vertalen uw ambities naar werkbare contractstukken, zodat we op heldere wijze komen tot een haalbare ontwikkeling.

Vergunningen

Wij adviseren je bij de aanvraag van vergunningen zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning. We zoeken voor je uit wat voor vergunningen in jouw situatie exact nodig zijn. We denken actief met je mee en zorgen uiteindelijk voor de benodigde gegevens. Dit resulteert in een overzichtelijke en volledige aanvraag en voorkomt onnodige vertraging door incomplete vergunningaanvragen..

Directievoering

Wij zijn de ogen en de oren van de opdrachtgevers. Met oog voor kwaliteit, efficiency, geld en tijdige oplevering bewaken wij de uitvoering van (civiele) werken. We realiseren je wensen. Je bent de opdrachtgever, wij zorgen dat alles op de juiste manier verloopt.

Kostenramingen

Wij ramen voor jou de kosten. Dat kan op basis van een grove schatting als we aan het begin van een initiatief staan. Maar wij maken ook een gedetailleerde directiebegroting voor de contractvorming. We denken vanaf het ontwerpproces actief met je mee over het optimaliseren van je plannen en het behalen van een positief financieel resultaat. Hoe houden we onderhoudskosten beheersbaar? Wat is er mogelijk op het gebied van duurzaam ontwerpen? Zijn we aanbeland in de contractfase, dan controleren we de aannemersbegroting en voeren indien nodig prijsonderhandelingen met de ondernemer. We werken efficiënt, overzichtelijk en met jouw doel voor ogen.