Asset Management – De essentie
De diensten
Laat het lukken.
 

Corporaties bevinden zich in de transitie naar meer verzakelijking. Zij willen financieel en maatschappelijk beter gaan presteren. Assetmanagement – vastgoedsturing op complexniveau – is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Er is een grote spreiding als het gaat om de uitgaven aan onderhoud tussen de verschillende woningcorporaties. Daarnaast speelt de verduurzamingsopgave een prominente rol voor de woningcorporatie. De route naar CO2-neutrale woningen in 2050 is voor de woningcorporaties nog een enorme uitdaging.

Asset management

Voor woningcorporaties vervullen wij de rol van assetmanager. Door inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten op complexniveau kan een kwalitatief goede en financieel rendabele vastgoedportefeuille worden nagestreefd. Wij signaleren risico’s die het rendement negatief beïnvloeden. Daarnaast hebben we een scherpe kijk op de maatschappelijke agenda van de corporatie en houden rekening met de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit voor de doelgroep.

Energie transitie dashboard (Ed)

Wist je dat éénderde van de CO2 uitstoot in Nederland wordt uitgestoten door de bebouwde omgeving? Daarvan is de helft voor rekening van woningen. Van deze woningen is ongeveer éénderde in eigendom van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn dus een belangrijke stakeholder in de energietransitie. Voor de huurder is het reduceren van het energieverbruik, en daarmee de woonlasten, bovendien van groot belang om het wonen nu en naar de toekomst betaalbaar te houden. Onderhoud, 3,3 miljard euro totaal, is bovendien de grootste beïnvloedbare uitgavenpost binnen een woningcorporatie. Niet onbelangrijk ook voor bewonerstevredenheid en financiële betrouwbaarheid. Die onderhoudskosten verschillen enorm tussen woningcorporaties, dit suggereert ruimte voor optimalisatie.

Om woningcorporaties te helpen optimaliseren hebben wij recent, in samenwerking met corporaties, een integrale werkmethodiek ontwikkeld waar onderhoud en verduurzaming samen komen. Onze werkmethodiek wordt gewaardeerd doordat verduurzamingsstrategieën objectief, realistisch en haalbaar worden. Aan de hand van onderbouwde afwegingen, complexopname en het MJOP komen wij met een onderbouwd en objectief verduurzamingsscenario afgestemd op de grootonderhoud intervallen. Onze werkmethodiek is objectief omdat alle complexen op dezelfde manier worden geanalyseerd. Realisme komt voort uit het gebruik van complex specifieke kenmerken en analyses op basis van de bestaande MJOP. Een werkmethodiek die dus uit gaat van het complex in kwestie. Onze werkmethodiek levert een haalbare business case op. Want er is één aspect dat voor ons voorop staat; een naadloze aansluiting van verduurzaming op onderhoud en vice versa.