Planologie – De essentie
De diensten
Laat het lukken.
 

Wie iets nieuws wil ontwikkelen, moet weten wat wel en niet mogelijk is. Wanneer welke regels gelden en welke procedures gevolgd moeten worden en hoe je mogelijkheden en kansen creëert en benut. Wij hebben deze kennis en handigheid in huis. Niet alleen de hoofdlijnen maar ook de details. We hebben ruime ervaring in het opstellen van documenten en het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van planologie. Wij kennen de ruimtelijke wereld. Ook met stikstofuitdagingen weten wij raad. Meer weten? Neem een kijkje op ditsissalderen.nl

Locatieonderzoek

Waar kunt je jouw nieuwe fabriekspand het beste vestigen? Wat is de beste locatie voor een golfbaan en hoe is het op die ene plek gesteld met de bereikbaarheid? Om dat te achterhalen, bekijken we voor jou alle voor- en nadelen van verschillende locaties. We wegen de ruimtelijke mogelijkheden met elkaar af en  geven inzicht in de voor de locaties relevante wet- en regelgeving. Op die manier kunnen we duidelijk onderbouwen welke locatie voor jou het meest geschikt is en welke locatie juist niet. Een complete vergelijking. 

Omgevingsscan

Een gebied in de vingers krijgen. Weten hoe het zit met de veiligheid, de bodem, milieubelasting, beleidsaspecten en de omgeving. Met onze omgevingsscan brengen we dit voor je in beeld. We krijgen met een omgevingsscan op een efficiënte manier inzicht in een gebied. Op die manier kun je in een vroeg stadium snel schakelen mochten er knelpunten naar voren komen. En kan de ontwikkeling doorgaan zonder verrast te worden.

Begeleiding bij bestemmingsplan

De weg naar een haalbaar bestemmingsplan leggen wij voor je af. Dankzij onze procesmatige en inhoudelijke kennis zijn we niet alleen bezig met de weg er naartoe maar sturen we ook op de inhoud van een bestemmingsplan. We werken efficiënt en altijd in samenwerking met jij als opdrachtgever. We kunnen het bestemmingsplan opstellen voor je. Maar het is ook mogelijk dat we zorgen voor de begeleiding bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Begeleiding bij een exploitatieplan

Als een gemeente bij een ontwikkeling geen anterieure overeenkomst heeft gesloten met een grondeigenaar, komt het exploitatieplan in beeld. Wij begeleiden het proces voor de totstandkoming van een exploitatieplan. We denken met je mee over het proces, de strategische afwegingen en de inhoud van het plan, zodat een exploitatieplan kan leiden tot de financieel meest wenselijke afspraken. We kunnen het exploitatieplan voor je opstellen, inclusief de grondexploitatieberekeningen. Maar het is ook mogelijk dat we zorgen voor begeleiding bij het opstellen van het exploitatieplan.

Ruimtelijke onderbouwing

Met een ruimtelijke onderbouwing komt de haalbaarheid van een bouwplan of ontwikkeling dichterbij. Wij beschrijven de plannen. Toetsen en onderzoeken de wettelijke kaders en brengen alles samen in een ruimtelijke onderbouwing. Aan de hand van beleidsuitgangspunten, stedenbouwkundige onderzoeken en argumenten laten we zien dat een ontwikkeling haalbaar en aanvaardbaar is. 

Milieueffectrapport

Wat zijn de gevolgen van jouw plannen voor het milieu? Deze vraag wordt vaak gesteld. Daarom is het goed om te weten of het voor uw plannen noodzakelijk is om een milieueffectrapportage uit te brengen. Wij zoeken dat voor je uit. Is een milieueffectrapportage nodig, dan zoeken we uit in welke vorm deze rapportage uitgevoerd moet worden. We kunnen voor u de milieueffectrapportage volledig opstellen. Maar het is ook mogelijk dat we zorgen voor begeleiding bij het opstellen van een milieueffectrapportage

Diverse onderzoeken

Iedere situatie is uniek, net als ieder plan. Om tot een gedegen plan te komen, is het vaak nodig om verschillende onderzoeken uit te voeren. Wij hebben de kennis om je plannen te beoordelen en de juiste onderzoeken op jouw situatie toe te passen. We bekijken welke onderzoeken nodig zijn. Onderzoeken worden uitgevoerd en met onze kennis zorgen we voor een goede inhoudelijke begeleiding.