Bodem en water – De essentie
Bodem en water
Laat het lukken.

Nieuwe woningen bouwen zonder dat bewoners natte voeten krijgen?

Nederland strijdt van oudsher tegen water en is daarin al vaak succesvol geweest. Echter brengt klimaatverandering tegenwoordig nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook bij het bouwen van nieuwe woningen vraagt dit thema extra aandacht. Hoe gaan we overstromingsrisico’s tegen? De oplossing ligt voornamelijk in het in balans brengen van menselijk handelen en de natuurlijke dynamiek van water en bodem.

Meer weten?

Mail of bel onze specialist. Of kom gewoon langs voor een kop koffie. We gaan het gesprek graag met je aan.

Angela
van Aerle

Procesmanagement

06 46 74 65 27

Kan niet?

We kampen tegenwoordig met aan de ene kant bodemdaling en aan de andere kant een stijgende zeespiegel. Bodemdaling wordt veroorzaakt door zowel natuurlijke processen als menselijke activiteiten zoals de winning van grondwater en het compact worden van de bodem door bebouwing. In combinatie met een stijgende zeespiegel, zorgt de bodemdaling voor een verhoogd risico op overstromingen, met directe gevolgen voor de veiligheid van woongebieden.

Kan wel!

Hoe lukt het dan om toch woningen te bouwen zonder dat bewoners natte voeten krijgen? En hoe garanderen we een gebiedsontwikkeling die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, veilig, leefbaar en realistisch is?

 De oplossing ligt in het integraal benaderen van een ontwikkelproject, waarbij ‘water bodem sturend’ de kern vormt. De beslissingen over de ontwikkeling van woningbouw, bedrijventerreinen, of recreatiegebieden worden hierbij primair bepaald door de mogelijkheden en beperkingen die het water- en bodemsysteem bieden. Het start met het goed in kaart brengen van de situatie in fase 1 van een nieuwbouwproject. Wat zijn de overstromingsrisico’s? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ondanks de risico’s toch duurzaam kunnen bouwen? In deze verkenningsfase van potentiële ontwikkellocaties is de ‘Locatiesearch’ tool onmisbaar. Deze online tool identificeert op een overzichtelijke kaart de overstromingsrisico’s en daarmee de ontwikkelkansen van het betreffende gebied. Dit inzicht vormt de basis om oplossingen te bedenken. De oplossing kan bijvoorbeeld zitten in innovatieve bouwtechnieken, zoals drijvende woningen of huizen op palen, waterbeheerstrategieën die adaptief zijn aan veranderende omstandigheden en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Overkoepelende aanpak

Door puur en alleen te focussen op het watermanagement kom je niet tot een effectieve, duurzame oplossing. Het is dan ook essentieel om het probleem integraal te bekijken en bijvoorbeeld ook de ruimtelijke en civieltechnische aspecten mee te nemen. Juist door het samenbrengen van verschillende expertises kom je tot een duurzaam en veerkrachtig project dat niet alleen het overstromingsrisico beheerst, maar ook de leefbaarheid verhoogt.

De essentie laat het lukken

Een nieuw gebied ontwikkelen roept altijd vragen op. Sommige vragen zijn zo complex dat het moeilijk is om het vraagstuk goed te overzien. Zelfs bij deze uitdagende vraagstukken laat De essentie het lukken. We zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen ligt in het samenbrengen van diverse expertises. Door vanuit een integrale visie te werken, realiseren we veiligere en veerkrachtigere woon- en leefomgevingen. Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten