Versneld bouwen – De essentie
Versneld bouwen
Laat het lukken.

Versneld woningen bouwen in een land met weinig ruimte?

De woningnood is al jaren een probleem in ons land. Er lijkt te weinig ruimte te zijn voor nieuwe woningen, laat staan dat versneld, duurzaam én besparend bouwen mogelijk is. Althans, lijkt. Want wie zoekt, vindt misschien toch de juiste manier.

Meer weten?

Mail of bel onze specialist. Of kom gewoon langs voor een kop koffie. We gaan het gesprek graag met je aan.

Harry
Buijs

Strategie

06 13 11 31 97

Kan niet?

We zien de laatste tijd een steeds grotere kloof tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Wat zijn de oorzaken voor deze groeiende kloof?

1. De stijgende bevolkingsgroei
Het aantal bewoners in Nederland groeit hard. Ook de samenstelling van de huishoudens verandert. Zo kiezen mensen ervoor om langer alleen of bij hun ouders te wonen: dit leidt tot meer vraag naar kleinere woningen. Een verhoogde druk op de woningmarkt is het gevolg.

2. Het tekort aan vakmensen en stijgende kosten in de bouw
In de bouwsector bestaat een tekort aan vakmensen. Daarnaast worden de bouwkosten hoger, mede door de stijgende rente. Deze twee factoren maken de ontwikkeling en de bouw van nieuwe woningen financieel lastiger. Die worden zo zelfs afgeremd.

3. De toegenomen invloed van particuliere verhuurders en projectontwikkelaars

Particuliere verhuurders en projectontwikkelaars beïnvloeden vaak beslissingen rondom de ontwikkeling en de bouw. Dit heeft tot hogere woningprijzen geleid, tot op een punt dat wonen onbetaalbaar is geworden voor een groot deel van de bevolking.

4. Het beleid rondom huurdersheffing

De huurdersheffing legt een financiële last op woningcorporaties, die traditioneel de bouw van betaalbare sociale huurwoningen voor hun rekening nemen. Gecombineerd met strengere bouwvoorschriften, zoals regels rondom geluidsoverlast en duurzaamheid, heeft dit geleid tot een verminderde bouw van sociale huurwoningen.

Kan wel!

De oplossing voor de woningnood ligt in het integraal benaderen van een ontwikkelproces of bouwproject. Dit houdt in dat je – van concept tot realisatie – rekening houdt met alle bepalende factoren voor de ontwikkeling of de bouw. Denk hierbij aan planologische procedures, plan-economische berekeningen en civieltechnische voorbereidingen.

Van analyse en inzicht tot oplossing

Hoe gaan we te werk? Het verzamelen van gebiedsinformatie is de eerste stap. Hierna moeten de verzamelde gegevens gecentraliseerd worden in één online omgeving. Dit voorkomt misverstanden en vertragingen door verouderde of inconsistente informatie.

De volgende stap is het analyseren van alle verzamelde gegevens met een slimme tool. Problemen én oplossingen worden zo snel inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk betekent dat ook een snelle(re) realisatie van noodzakelijke woningbouwprojecten.

Wat is een mogelijke oplossing? De sleutel kan liggen in het samenwerken met innovatieve partijen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die inzetten op houtbouw en/of het meer seriematig ‘produceren’ van woningen. Houtbouw is duurzaam, verhoogt de waarde van het vastgoed en verlaagt de langetermijnkosten voor bewoners.

De essentie laat het lukken

Een nieuw gebied ontwikkelen roept altijd vragen op. Sommige vragen zijn zo complex dat het moeilijk is om het vraagstuk goed te overzien. Zelfs bij deze uitdagende vraagstukken laat De essentie het lukken. We zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen ligt in het samenbrengen van diverse expertises. Dankzij ons integrale werken zien we kansen en mogelijkheden die anderen niet zien en kunnen waarmaken. Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten