Thema’s – De essentie
Thema
Laat het lukken.

Onze thema's

Wij laten gebiedsontwikkeling lukken met adviezen en een unieke benadering en aanpak. Met onze diverse expertises in huis pakken we vraagstukken altijd op vanuit meerdere invalshoeken. Het resultaat? Een beter doordacht en haalbaar plan dat sneller gerealiseerd wordt dan wanneer verschillende partijen worden ingezet. Anders gezegd: dankzij ons integrale werken zien we kansen en mogelijkheden die anderen niet zien en kunnen waarmaken. Ieder thema vergt een eigen benadering, hieronder worden ze toegelicht.

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen volgens de hoge standaarden in ruimtelijkheid en duurzaamheid. Is dit tegenwoordig nog wel te realiseren?

Bodem en water

Klimaatverandering brengt tegenwoordig bij het bouwen van nieuwe woningen uitdagingen met zich mee. Hoe realiseren we toch die nieuwe woningen, met respect voor overstromingsrisico’s?

Netcongestie, en nu?

De vraag naar elektriciteit neemt steeds meer toe. Stroomnetten raken overbelast. Hoe kun je dan toch een bedrijventerrein ontwikkelen?

Stikstof

De stikstofuitstoot is momenteel een kritiek punt voor veel ontwikkelprojecten. Hoe lukt het om dan toch verantwoord de schop in de grond te krijgen?

Versneld bouwen

De woningnood is al jaren een probleem in ons land. Hoe maken we versneld, duurzaam én besparend ontwikkelen mogelijk?

De partners

We laten het lukken voor publieke en private partijen, de initiatiefnemers in gebiedsontwikkeling. Hieronder een aantal ontwikkelaars, samenwerkingsverbanden, gemeenten en woningcorporaties.

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten