Betaalbaar bouwen – De essentie
Betaalbaar bouwen
Laat het lukken.

Betaalbare woningen realiseren met een hoge ruimtelijke kwaliteit?

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen stijgt voortdurend. Betaalbaar bouwen volgens de hoge standaarden in ruimtelijkheid en duurzaamheid. Is dit tegenwoordig nog wel te realiseren?

Meer weten?

Mail of bel onze specialist. Of kom gewoon langs voor een kop koffie. We gaan het gesprek graag met je aan.

Bob
Langendoen

Strategie

06 13 50 78 72

Kan niet?

Stijgende grond- en ontwikkelkosten. Het maakt het bouwen van betaalbare woningen steeds complexer. Vooral als je niet wilt inleveren op de kwaliteit van de woonomgeving. De haalbaarheid van nieuwprojecten voor met name sociale huur en de middeninkomens komt dan ook steeds vaker in het geding.

Kan wel!

De oplossing ligt in het creëren van gemengde woon-werkgebieden. Het gaat dan om een mix van laag- en hoogbouw voor zowel wonen, verblijven en werken. Tegelijkertijd integreer je essentiële elementen, zoals waterbeheer, infrastructuur, groenvoorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Deze aanpak is gebaseerd op de campusgedachte: je integreert een diversiteit aan functies en huisvestingsoorten binnen één gebied. En dat biedt verschillende voordelen, namelijk:

1. Betaalbaardere woningen

Door de gemengde samenstelling van het gebied verdeel je de ontwikkelkosten effectiever over zowel uitgeefbaar als openbaar gebied. Dit bespaart geld én woningen worden betaalbaarder.

2. Meer inclusiviteit en dynamiek

Mensen met verschillende achtergronden en inkomensniveaus krijgen de kans om iets te kopen. De leefomgeving wordt zo inclusiever én dynamischer.

3. Verhoogde leefbaarheid

Wonen, werken en recreëren lopen naadloos in elkaar over. Daar profiteren bewoners en bedrijven natuurlijk van. Er ontstaat dan ook veel verschillend ‘verkeer’, waardoor de dynamiek van de leefomgeving extra gewaarborgd wordt.

Hoe realiseer je een gemengd woon-werkgebied?

Een betaalbaar en leefbaar stedelijk gebied realiseren is een complexe uitdaging. Hier is dan ook een geïntegreerde aanpak voor nodig. Dit houdt in dat er, vanaf het begin, verschillende disciplines nauw moeten samenwerken. Denk hierbij aan de disciplines planologie, planeconomie en civiele techniek.

Zo ontwikkelen de civieltechnische experts al in een vroeg stadium een gedetailleerd plan. Dit plan is gericht op verschillende zaken, zoals waterhuishouding, infrastructuur, groenvoorzieningen en de aanleg van nutsvoorzieningen. Daarnaast zorgt de intensieve samenwerking tussen planeconomen en planologen voor precieze kennis over wat er nodig is om een terrein bouwrijp te maken. Onvoorziene kosten en vertragingen worden zelfs voorkomen.

Kortom, door de intensieve samenwerking van alle disciplines worden de kansen en de risico’s voor een gebied snel duidelijk. Bovendien worden alle relevante gegevens verzameld in een veilige, online omgeving. Deze gegevens zijn voor betrokken partijen toegankelijk, van opdrachtgever tot uitvoerder. Zo weet iedereen, op elk moment, wat de stand van zaken is en kan er telkens op tijd actie worden ondernomen.

De essentie laat het lukken

Een nieuw gebied ontwikkelen roept altijd vragen op. Sommige vragen zijn zo complex dat het moeilijk is om het vraagstuk goed te overzien. Zelfs bij deze uitdagende vraagstukken laat De essentie het lukken. We zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen ligt in het samenbrengen van diverse expertises. Dankzij ons integrale werken zien we kansen en mogelijkheden die anderen niet zien en kunnen waarmaken. Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten