Netcongestie – De essentie
Netcongestie
Laat het lukken.

Hoe ontwikkel je een bedrijventerrein ondanks netcongestie?

De vraag naar elektriciteit neemt steeds meer toe. We zijn zelfs op het punt beland dat bestaande stroomnetten overbelast zijn. Hoe kun je, onder deze omstandigheden, toch een bedrijventerrein ontwikkelen?

Meer weten?

Mail of bel onze specialist. Of kom gewoon langs voor een kop koffie. We gaan het gesprek graag met je aan.

Noud
van der Heijden

Projectmanagement

06 53 99 89 21

Kan niet?

Particulieren en bedrijven zetten tegenwoordig hoog in op elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen. Maar door deze massale toename in elektriciteitsgebruik raakt het elektriciteitsnet overbelast. Dit heet ook wel netcongestie, ofwel filevorming op het elektriciteitsnet.

Door de oorlog in Oekraïne, die voor stijgende gas en energieprijzen heeft gezorgd, is de druk op het stroomnet zelfs verder opgelopen. Hierdoor is het investeren in duurzame energiebronnen nog aantrekkelijker geworden. De druk op een overbelast elektriciteitsnet wordt echter nog hoger als bedrijven en huishoudens tegelijkertijd overstappen.

Wat betekent dit alles voor de ontwikkeling en de bouw van nieuwe bedrijventerreinen? Helaas veel. Door netcongestie ontstaan er namelijk vertragingen in de aanvraag van nieuwe aansluitingen op het net. Dit maakt de (her)ontwikkeling van een terrein heel lastig of zelfs onmogelijk.

Kan wel!

Is er geen of beperkte ruimte op het elektriciteitsnet? Een eerste mogelijkheid is om het bedrijventerrein te verbinden aan nabijgelegen netwerken waar nog wel capaciteit beschikbaar is. De ‘capaciteitskaart’ van Netbeheer Nederland kan hier inzicht in geven. Je identificeert dan snel de mogelijke aansluitingen voor het bedrijfspand.

Een tweede mogelijkheid is om het bedrijventerrein te voorzien van een zelfvoorzienend systeem. Bijvoorbeeld een systeem voor het gebruik, de opslag en de distributie van zonne-energie. Een dergelijk systeem is niet alleen betrouwbaar, maar draagt ook bij aan de verduurzaming van het terrein. Deze verduurzaming verbetert op lange termijn ook de waarde van het terrein.

Oplossingen zoals deze vragen wel om een integrale aanpak. Technische, ruimtelijke en financiële factoren hangen immers samen met de stroomvraag. Door de kansen en uitdagingen op al deze gebieden te onderzoeken, kom je uiteindelijk tot een strategische en creatieve oplossing om de stroomvoorziening te waarborgen.

De essentie laat het lukken

Een nieuw gebied ontwikkelen roept altijd vragen op. Sommige vragen zijn zo complex dat het moeilijk is om het vraagstuk goed te overzien. Zelfs bij deze uitdagende vraagstukken laat De essentie het lukken. We zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen ligt in het samenbrengen van diverse expertises. Dankzij ons integrale werken zien we kansen en mogelijkheden die anderen niet zien en kunnen waarmaken. Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten