Stikstof – De essentie
Stikstof
Laat het lukken.

Een bedrijventerrein ontwikkelen zónder stikstof als spelbreker?

De stikstofuitstoot is momenteel een kritiek punt voor veel ontwikkelprojecten. Het landschap van stikstofregeling, financiële haalbaarheid en procesvergunningen is namelijk complex. Hoe lukt het om dan toch verantwoord te bouwen?

Meer weten?

Mail of bel onze specialist. Of kom gewoon langs voor een kop koffie. We gaan het gesprek graag met je aan.

Ruud
Broekman

Ruimtelijke ontwikkeling

06 57 56 62 69

Kan niet?

Kan niet? De ontwikkeling van bedrijventerreinen zorgt vrijwel altijd voor stikstofdepositie. Stikstof slaat neer op de bodem, wat leidt tot verzuring en eutrofiëring. Deze twee gevolgen kunnen rampzalig uitpakken voor natuur en biodiversiteit. Wat niet helpt, is dat ook het verkeer van en naar een bedrijventerrein bijdraagt aan de stikstofdepositie. Slaat de stikstof neer op een Natura 2000-gebied, dan spreek je van een stikstofopgave.

Kan wel!

Het volledig uitsluiten van stikstofdepositie is niet mogelijk. Het is wél mogelijk om de uitstoot van stikstof te verminderen of te mitigeren. Denk bij dit laatste aan salderen: dit houdt in dat de stikstofuitstoot voor nieuwe projecten wordt verevend door de uitstoot elders te verminderen.

Hoe dit werkt? Allereerst wordt er een nauwkeurige berekening van de verwachte stikstofneerslag tijdens de bouw en de gebruiksfase van het gebied gedaan. Heeft de stikstofdepositie nadelige effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden? Dan heb je een stikstofopgave op te lossen. Deze kwetsbare ecosystemen moeten tegen stikstofneerslag worden beschermd.

Intern salderen is één van de mitigerende maatregelen. Hier is het doel om de neerslag binnen het projectoppervlak te mitigeren. Is intern salderen onvoldoende? Dan kan extern salderen de volgende stap zijn. Hierbij gaat het om het identificeren van stikstof uitstotende bedrijfsactiviteiten in de buurt van het projectoppervlak die je wellicht kunt overnemen ter compensatie van de bouw en het gebruik van je bedrijventerrein.

Efficiënte route naar mogelijkheden door alle regelgeving

Bij stikstofopgaven in gebiedsontwikkeling is het belangrijk om inzichtelijk te hebben hoeveel stikstof neerslaat op welke Natura 2000 locaties. Hiervoor worden complexe berekeningen gemaakt door middel van het StikstofRekenSysteem (STIRS). De rekenresultaten worden gevisualiseerd op kaarten.

Op deze manier worden verschillende oplossingsmogelijkheden tegen het licht gehouden en wordt een weloverwogen, efficiënte route ingezet door de actuele wet- en regelgeving. Zo voldoen opdrachtgevers niet alleen aan de huidige regelgeving, maar zijn ze ook voorbereid op toekomstige milieueisen. Dit verbetert zowel de huidige leefomgeving als de kans op een vitaal leef- of werkgebied op de langere termijn.

Het werken met STIRS zorgt er ook voor dat ieder project binnen budget en tijdsbestek gerealiseerd kan worden. Vanaf het begin worden vertragingen voorkomen. Ook vermindert het de kans op dure aanpassingen later in het proces. Kortom, een partner die perfect door complexe regelgeving navigeert, financiële uitvoerbaarheid optimaliseert en duurzame, vergunbare projecten realiseert is onmisbaar bij dit soort trajecten. Altijd met toegevoegde waarde voor klant én samenleving.

De essentie laat het lukken

Een nieuw gebied ontwikkelen roept altijd vragen op. Sommige vragen zijn zo complex dat het moeilijk is om het vraagstuk goed te overzien. Zelfs bij deze uitdagende vraagstukken laat De essentie het lukken. We zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen ligt in het samenbrengen van diverse expertises. Dankzij ons integrale werken zien we kansen en mogelijkheden die anderen niet zien en kunnen waarmaken. Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat het lukken.

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Cookies resetten