De diensten
Laat het lukken.
 

We dragen zorg voor een compleet project, van initiatief tot en met realisatie. Door met de opdrachtgever mee te denken kan het project zo efficiënt en goed mogelijk verlopen. In onze projecten passen we altijd procesmanagementexpertise toe omdat het nooit alleen om het resultaat maar zeker ook om de bedoeling erachter gaat. We hebben ruime ervaring in proces- en projectmanagement, van grote tot kleine ontwikkelingen.

Project- en procesmanagement

Voor een goed verloop van een gebiedsontwikkeling heb je de juiste mensen op de juiste plek nodig. Mensen die weten wanneer bepaalde procedures moeten zijn afgerond. Wanneer bepaalde producten klaar moeten liggen. Zonder vertraging en met belangrijke inhoudelijke informatie in het vizier. Doelgericht en effectief. 

Projectplan

Hoe komen we tot een succesvolle uitvoering van een project? De weg naar het doel beschrijven we voor je in een projectplan. Eisen en verwachtingen worden vastgelegd. We beschrijven het proces, de organisatie en de uiteindelijke planning. Helderheid op papier waarin afspraken worden geborgen.

Begeleiding

Steeds meer projecten en diensten worden aanbesteed. Daarom zorgen wij met onze inhoudelijke kennis voor begeleiding in aanbestedingstrajecten en onderhandelingsfasen. Voor overheden maar ook adviserend voor marktpartijen. Wij vertalen je ambities naar werkbare contractstukken, zodat we op heldere wijze komen tot een haalbare ontwikkeling.

Haalbaarheidsstudies

Het ontwikkelen van een gebied hangt altijd samen met haalbaarheid. We brengen door middel van een haalbaarheidsstudie in kaart of de voorgenomen plannen haalbaar zijn. Maatschappelijk, ruimtelijk en financieel. Hoe staat het ervoor met relevant beleid en wat zijn de ruimtelijk-fysieke mogelijkheden? Dat zijn de vragen die we voor je kunnen beantwoorden in een haalbaarheidsstudie.

Projectorganisatie

Een project vergt een strakke organisatie die ervoor zorgt dat het project binnen het afgesproken tijdsbestek en volgens de gestelde kwaliteitseisen wordt gerealiseerd. Dat doelstellingen worden gehaald. We brengen hiervoor de juiste mensen bij elkaar. Soms stellen we hiervoor een rechtspersoon aan, denk aan een bv of een nv maar ook een stuurgroepmodel.

Grondverwerving

Gebiedsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan het verwerven van grond. Vaak een proces waarin verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan. Wij brengen belanghebbenden samen en zorgen ervoor dat het volledige proces op professionele wijze wordt begeleid. Uiteindelijk zullen afspraken in een (koop) overeenkomst vast worden gelegd, helder voor de betrokken partijen.

Communicatieplan

Communiceren over een bepaalde gebiedsontwikkeling, dat moet goed gebeuren. Daarom ligt daar ook een duidelijke strategie aan ten grondslag die wordt samengebracht in een communicatieplan. Wij maken een inzichtelijk communicatieplan voor je waarin alle kernwaarden van uw project worden ondergebracht. Met een duidelijke communicatieboodschap en de hierop afgestemde communicatiemiddelen.

Overeenkomsten

Het opstellen van een overeenkomst is mogelijk in iedere fase van een ontwikkeling. Of het nu gaat om het maken van afspraken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen (een anterieure overeenkomst of posterieure overeenkomst), een intentieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomsten. Wij gaan met je in gesprek en zorgen voor een gedegen overeenkomst waar je mee verder kunt.