Helmond Houtsdonk maakt de schaalsprong naar 115.000 inwoners in 2040 waar. – De essentie
Project Helmond Houtsdonk
Laat het lukken.

Helmond Houtsdonk maakt de schaalsprong naar 115.000 inwoners in 2040 waar.

Gemeente Helmond laat het lukken.

De vraag

Gemeente Helmond vroeg ons in 2023 om een Plan van aanpak samen te stellen voor de herstructurering van woonbuurt Houtsdonk. Houtsdonk biedt Helmond de kans om met de ontwikkeling van 2000 woningen een nieuwe afronding van de stad te creëren. Hiervoor moet een nieuwe weg aangelegd worden en bedrijven en sportvelden worden verplaatst. Een stevige opgave die een gedegen en doordachte aanpak vergt. 

De aanpak

We zijn gestart met een kick-off met het kernteam waarin we grip kregen op het gewenste resultaat, de randvoorwaarden, kansen en uitdagingen. Op basis van interviews, locatiebezoek en (beleids)analyses hebben we vervolgens een werksessie gehouden om tot een eerste versie van de Work Breakdown Structure (WBS) te komen. Naast die WBS hebben we het plan van aanpak opgesteld met aandacht voor ontwikkelkader, projectfasering, integrale haalbaarheid, participatie en projectorganisatie. In een ‘Results Delivery Workshop’ is die aanpak besproken en zijn concrete afspraken gemaakt voor het vervolg waar nu druk aan wordt gewerkt. 

De essentie

Op basis van expertise in herstructurering, planologie en planeconomie komen tot een gedragen en realistisch plan van aanpak.


Aanspreekpunt

ANGELA VAN AERLE
06 46 74 65 27

Meer weten over dit project?