Woningbouw op de landtongen bij de haven in Drimmelen. – De essentie
Project Drimmelen
Laat het lukken.

Woningbouw op de landtongen bij de haven in Drimmelen.

De Koning Groep laat het lukken.

DE VRAAG

In de omgevingsvisie van gemeente Drimmelen (2021) is een drietal locaties aangewezen als kansrijke woningbouwlocaties voor het invullen van de behoefte naar nieuwe (betaalbare) woningen. Naar aanleiding hiervan is er verder onderzocht of ook landtongen (De Rietlanden) in aanmerking komen voor het invullen van deze behoefte, er is een plan opgesteld voor circa 195 woningen. Ontwikkelaar De Koning heeft De essentie gevraagd om de planuitwerking en – uitvoering aan te sturen.

DE AANPAK

We zijn begonnen met het samenstellen van een reëel stedenbouwkundig plan. Hiervoor stellen we een solide grond- en opstalexploitatie samen, werken we aan de planologische procedures, inclusief participatie, en begeleiden we het verkooptraject. Oftewel: De Koning vertrouwd ons het volledige projectmanagement toe, dwars door de verschillende fasen en expertises heen die hiervoor nodig zijn.

DE ESSENTIE

De Rietlanden in Drimmelen is een ambitieus ontwikkelproject qua locatie, gebiedseigenschappen en omvang. Dit dan toch laten lukken, dat is de essentie van dit project. 


Aanspreekpunt

PETER DE WAARD
06 82 08 40 37 

Meer weten over dit project?