Van verlaten suikerfabriek naar bedrijven- campus en logistieke hotspot. – De essentie
Project Puttershoek
Laat het lukken.

Van verlaten suikerfabriek naar bedrijvencampus en logistieke hotspot.

Heylen Warehouses laat het lukken.

DE VRAAG

In de Hoeksche Waard had Suiker Unie een grote suikerfabriek, tegen het dorp Puttershoek aan. In 2004 is de suikerfabriek gesloten, maar worden in de specialiteitenfabriek nog wel suikerproducten gemaakt. Suiker Unie zocht naar mogelijkheden om het 100 ha grote terrein in de toekomst beter te benutten, mét behoud van de specialiteitenfabriek in een industriële omgeving. Er is sindsdien gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan om een haalbare en duurzame herontwikkeling tot bedrijventerrein met insteekhaven mogelijk te maken. AG Insurance ontwikkelt het terrein nu samen met de eveneens Belgische Heylen Warehouses. Onder de naam SHIPP21 wordt voor bedrijven een kans gecreëerd om zich vlak bij de haven van Rotterdam en Moerdijk te vestigen waar de uiterst efficiënte infrastructuur en de nabijheid van de havens van Antwerpen en Gent bij elkaar komen. Heylen Warehouses heeft De essentie gevraagd de herontwikkeling te laten lukken vanuit ruimtelijk en civieltechnisch perspectief.

DE AANPAK

Ooit zijn we begonnen met Suiker Unie om diverse plannen te maken en onderhandelingen te voeren met gemeente en provincie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan voor een nieuw bedrijventerrein, met haven en voor de hoge milieucategorieën. Door slim puzzelen hebben we bereikt dat er 50 ha industrieterrein ontwikkeld kan worden, met minder overlast voor het dorp dan voorheen. Ook worden duurzame ambities in de praktijk gebracht, onder meer door de realisatie van een zonnepanelenpark van 20 ha. In een recordtempo van 1,5 jaar hebben we gezorgd voor een vastgesteld stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en milieueffectrapportage. Waarin alle knelpunten en ambities t.a.v. milieu, landschap, financiën en ontwikkelmogelijkheden een plek hebben gekregen. Met de, deels, verkoop aan Heylen Warehouses werken we nu voor Heylen aan de herontwikkeling van het terrein tot en met bouw klaar voor de logistieke dienstverleners die zich hier gaan vestigen.

DE ESSENTIE

In recordtempo zorgen voor een nieuwe planologische titel, waarin de ambities van Suiker Unie, gemeente en provincie een plek hebben gekregen. Mét commitment vanuit betrokken overheden en omgeving. En dat dan vervolgens laten lukken met de logistieke ontwikkelaar. Dát is de essentie van dit project.


Aanspreekpunt

SJOERD DE HAAS
06 23 59 99 96

Meer weten over dit project?