Project Hoeksche Waard
Laat het lukken.

Herontwikkeling oude suikerfabriek.

Suikerunie laat het lukken.

DE VRAAG

In de Hoeksche Waard had Suiker Unie een grote suikerfabriek, tegen het dorp Puttershoek aan. In 2004 is de suikerfabriek gesloten, maar worden in de specialiteitenfabriek nog wel suikerproducten gemaakt. Suiker Unie zocht naar mogelijkheden om het 100 ha grote terrein in de toekomst beter te benutten, mét behoud van de specialiteitenfabriek in een industriële omgeving.

DE AANPAK

Namens en met Suiker Unie hebben wij diverse plannen gemaakt en onderhandelingen gevoerd met de gemeente en de provincie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan voor een nieuw bedrijventerrein, met haven en voor de hoge milieucategorieën. Door slim puzzelen hebben we bereikt dat er 50 ha industrieterrein ontwikkeld kan worden, met minder overlast voor het dorp dan voorheen. Ook worden duurzame ambities in de praktijk gebracht, onder meer door de realisatie van een zonnepanelenpark van 20 ha. In een recordtempo van 1,5 jaar hebben we gezorgd voor een vastgesteld stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en milieueffectrapportage. Waarin alle knelpunten en ambities t.a.v. milieu, landschap, financiën en ontwikkelmogelijkheden een plek hebben gekregen.

DE ESSENTIE

In recordtempo zorgen voor een nieuwe planologische titel, waarin de ambities van Suiker Unie, gemeente en provincie een plek hebben gekregen. Mét commitment vanuit betrokken overheden en omgeving. Dát is de essentie van dit project.


Aanspreekpunt

RUUD BROEKMAN
06 57 56 62 69