Nieuwe ontwikkel- strategie voor 1500 woningen in Zilverackers. – De essentie
Project Veldhoven
Laat het lukken.

Nieuwe ontwikkelstrategie voor 1500 woningen in Zilverackers.

Veldhoven laat het lukken.

DE VRAAG

De gemeente Veldhoven had een regionale opgave voor de realisatie van 1.500 woningen in Zilverackers. Hiervoor was (voor de crisis) een ruimtelijke visie opgesteld, bestaande uit drie nieuwe ‘dorpen’. Tijdens de crisis bleek deze visie niet meer haalbaar. De gemeente zocht naar een andere manier om de ontwikkeling toch haalbaar te maken én tegelijk haar stevige ambities op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid gerealiseerd te krijgen.

DE AANPAK

Wij hebben de gehele ontwikkeling herijkt. Vanuit de ambities van de gemeente hebben we middels ‘rekenen en tekenen’ de grondexploitatie weer haalbaar gemaakt en alle risico’s in kaart gebracht. Vervolgens hebben we de ambities vertaald in een concrete én in de markt haalbare ontwikkelopgave in de vorm van een ambitiedocument, dat door de raad is vastgesteld. Met behulp van een marktconsultatie hebben we vervolgens geregeld dat de eerste 500 woningen worden ontwikkeld binnen de financiële, ruimtelijke en duurzaamheidsambities van de gemeente.

DE ESSENTIE

Een door en door doordacht plan maken door slim rekenen en tekenen en ambities concreet en realiseerbaar te benoemen. En dit vervolgens door de juiste marktpartij laten uitvoeren. Dát is de essentie van dit project.


Aanspreekpunt

RUUD BROEKMAN
06 57 56 62 69

Meer weten over dit project?