Brainport Innovation Campus voor de hightech maakindustrie. – De essentie
Brainport Innovation Campus
Laat het lukken.

Brainport Industries Campus voor de hightech maakindustrie.

SDK Vastgoed liet het lukken

DE VRAAG

In de Brainport Regio Eindhoven wordt vlakbij knooppunt Batadorp aan de A2/N2, het Brainport Industries Campus (BIC) gerealiseerd. Een bijzonder bedrijventerrein in een hoogwaardige groene omgeving; het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen. Brainport Industries Campus wordt de allereerste locatie waar hightech toeleveranciers samen innoveren en produceren. Het totale plangebied bedraagt 200 hectare, waarvan 65 hectare uitgeef baar. Voor dit initiatief heeft SDK Vastgoed onze expertise in 2015 ingeschakeld, op het vlak van contractvorming, planologie en planeconomie.

DE AANPAK

Namens SDK voerden wij de onderhandelingen met gemeente en andere partijen. We beheerden de grondexploitaties en gaven advies over planologische en plan economische aspecten, om de realisatie tot een succes te maken.

DE ESSENTIE

Een initiatief dat niet past binnen reguliere wet- en regelgeving toch laten lukken door grondig puzzelen op het vlak van planologie, planeconomie en contractvorming én goede afstemming met de gemeente.


Aanspreekpunt

BOB LANGENDOEN
06 13 50 78 72

Meer weten over dit project?