Het Voltkwartier wordt Oosterhout’s nieuwe, bijzondere stadswijk. – De essentie
Project Voltkwartier
Laat het lukken.

Het Voltkwartier wordt Oosterhout’s nieuwe, bijzondere stadswijk.

Arthur Robbesom laat het lukken.

DE VRAAG

Het Voltkwartier in Oosterhout; sinds 1901 is er bier gebrouwen (de Gekroonde Bel), vanaf 1951 heeft Philips er haar Volt gloeilampen gefabriceerd en rond 2000 kwam het complex in handen van Arthur Robbesom. Hij transformeerde de 2,3 hectare tot het huidige Tricorp Businesscenter met kantoorruimte, bedrijfsruimte en opslagruimte voor meer dan 90 bedrijven. En nu wordt het een nieuw inclusief stukje stad waar de verharding een bospark wordt, en verschillende functies tot een bijzondere dynamiek gaan leiden. Een hippe hotspot, energiek, met een rauw randje, voor bewoners en gebruikers. Gepland zijn ongeveer 45 appartementen en 33 grondgebonden woningen en daarnaast voorzieningen als een restaurant, ambachtelijke bakkerij en een zorgplein met huisartsen, apotheek en fysio.

Arthur heeft ons gevraagd om de deze ambitie vanaf de haalbaarheidsfase (plan economisch en planologisch) tot en met realisatie (civiele techniek) te laten lukken. Graag natuurlijk!

DE AANPAK

In 2021 zijn we gestart met een brainstorm om de koers te bepalen. Samen hebben we het waarom, wat en hoe in ruimtelijk, programmatisch en financieel opzicht in kaart gebracht. Vervolgens hebben we het concept globaal vorm gegeven naar een ruwe opzet van het plan dat aangeeft hoe het Voltkwartier er uit gaat zien. Parallel hieraan hebben we de planologische haalbaarheid in beeld gebracht zodat we ruimtelijke en milieukundige aspecten tijdig kunnen oppakken. Vervolgens is het stedenbouwkundig /ruimtelijk masterplan opgesteld met aandacht voor een goed gemixt programma dat tegemoetkomt aan de planambities. Op basis van het masterplan is een financiële vertaling gemaakt om te kunnen blijven sturen op het financiële perspectief van de hoge ambities van dit project. En nu is het vooral ‘alle hens aan dek’ om dit prachtproject te laten lukken.  

DE ESSENTIE

De ontwikkelaar van dit project geeft ons alle ruimte en vertrouwen om dat te doen wat nodig is om deze gebiedstransformatie te laten lukken. Daardoor zitten we echt samen met de ontwikkelaar aan het roer en zorgen we voor een integrale aansturing op diverse aspecten

 


Aanspreekpunt

Noud van der Heijden 
06 53 99 89 21

 

Meer weten over dit project?