De Parkwachter wordt een blikvanger aan het geliefde Spoorpark in Tilburg. – De essentie
Project De Parkwachter Tilburg
Laat het lukken.

De Parkwachter wordt een blikvanger aan het geliefde Spoorpark in Tilburg.

Roozen van Hoppe laat het lukken.

DE VRAAG

“Denk mee in het realiseren van een woongelegenheid op het Spoorpark in Tilburg dat vooral ook voor middensegment toegankelijk is en voorziet in maatschappelijke voorzieningen.” Aldus de opdracht van de ontwikkelaar. Onder de naam ‘Parkwachter’ verreist een 70 meter hoge woontoren met ongeveer 100 huurappartementen voor het midden- en hoog segment en een maatschappelijke plint met diverse voorzieningen onderin. Een forse uitdaging op al onze expertises: planologie, planeconomie, stikstof en civiele techniek. Maar… ook deze is aan het lukken.  

DE AANPAK

In de online GIS omgeving hebben we alle relevante kenmerken en gegevens opgenomen. Zo kunnen, op basis één en hetzelfde inzicht, goede keuzes worden gemaakt en ontstaan geen misverstanden over locaties en geldende condities. Daarnaast zorgen we voor een goede voorbereiding en uitvoering van de nodige onderzoeken, saneringen, onder- en bovengrondse constructies, werkzaamheden aan kabels en leidingen en werkzaamheden aan infrastructuur en de openbare ruimte. Verder zorgen we voor integrale afstemming en begeleiding tussen alle verschillende adviseurs zoals architecten, stedenbouwkundigen, bouwaannemers, veiligheidsadviseurs, constructeurs en de gemeente tijdens de vergunningenfase. Ook verzorgen we de gehele planologische voorbereiding voor stikstof, de bouwvergunning en het gehele bestemmingsplan. 

DE ESSENTIE

Met verschillende partijen zorgen voor een integrale voorbereiding en realisatie van een woontoren van 20 verdiepingen inclusief alle ruimtelijke procedures en fysieke uitdagingen op een oud spooremplacement aan het spoorpark in Tilburg. 


Aanspreekpunt

TIM NOIJ
06 57 58 77 76

Meer weten over dit project?