Op zoek naar bedrijven- terreinen voor Meierijstad. – De essentie
Project Meierijstad
Laat het lukken.

Op zoek naar bedrijventerreinen voor Meierijstad.

Gemeente Meierijstad laat het lukken.

DE VRAAG

Meierijstad heeft meer bedrijventerrein nodig, aldus het behoefteonderzoek in 2021. Tot 2030 is in totaal 22 tot 45 hectare extra nodig om het lokaal midden- en klein bedrijf te kunnen faciliteren in hun groei. Aan ons is in 2023 gevraagd om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en op basis daarvan een ontwikkelstrategie samen te stellen voor nieuwe bedrijventerreinen voor de kernen Schijndel, St. Oedenrode/Nijnsel en Erp. 

DE AANPAK

Eind 2023 zijn we gestart met de startnotitie. Vervolgens wordt het projectteam samengesteld, een Project Start Up (PSU) georganiseerd en het projectplan gefinaliseerd. Onderdeel van de integrale haalbaarheidsstudie is onder andere een SWOT, diverse onderzoeken, de ladderonderbouwing, de lagenbenadering en een indicatie van het ontwikkelpotentieel. Op basis van dit inzicht wordt de ontwikkelstrategie samengesteld met aandacht voor onder andere stakeholders, kansen en risicos. De gemeentelijke rol met betrekking tot grondpolitiek en het publiekrechtelijk instrumentarium wordt ook in kaart gebracht. Uiteindelijk wordt één voorkeursscenario uitgewerkt.

DE ESSENTIE

De vraag naar meer ruimte voor bedrijvigheid komt uit de gemeenschap, om precies te zijn het Platform Ondernemen Meierijstad (POM). De organisatiegraad en verbondenheid van ondernemers, samen met het besef van een enorme behoefte aan ruimte, maakt de samenwerking in dit project zeer constructief op weg naar het vinden van nieuwe bedrijfslocaties. 


Aanspreekpunt

ANGELA VAN AERLE
06 46 74 65 27

Meer weten over dit project?