Nieuwe pleinen, infrastructuur en een woonwijk voor Zevenaar. – De essentie
Project Zevenaar
Laat het lukken.

Nieuwe pleinen, infrastructuur en een woonwijk voor Zevenaar.

Gemeente Zevenaar laat het lukken.

DE VRAAG

Voor gemeente Zevenaar werken we sinds 2018 aan de Civieltechnische realisatie van een viertal projecten.

  • Groot Holthuizen is een autoluwe nieuwbouwwijk met een vijftal buurtschappen. Voor de 935 woningen sturen wij de Civieltechnische werkzaamheden aan voor onder andere infrastructuur, nuts en groenvoorziening.
  • Het Raadhuisplein in mei 2023 opgeleverd en is nu een (nog) mooier plein geworden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kinderen fijn kunnen spelen en waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van het winkelgebied.
  • Voor het plein ‘het Muldershof’ hebben omwonenden in 2022 meegedacht over de inrichting. In 2023 zijn we gestart met het uitwerken en realiseren hiervan.
  • De Babberichseweg wordt gereconstrueerd naar een fietsstraat. Op basis van diverse onderzoeken en een schetsontwerp werken we naar een technisch ontwerp en bestek, zodat het werk aanbesteed en gerealiseerd kan worden.

DE AANPAK

Met onze Civieltechnische expertise hebben we alle vier projecten tegen het licht gehouden, gekeken wat wanneer nodig is en op basis daarvan een planning gemaakt op inhoud en manier van samenwerken.  

DE ESSENTIE

Het parallel schakelen en slim combineren van deelactiviteiten over de projecten heen is hier de essentie. Gecombineerd met een laagdrempelige en voortvarende aanpak krijg je dan (bijna) alles voor elkaar. De mooiste uitspraak is wel: Als jullie bedrijf in de buurt van Zevenaar was gevestigd, zou ik er zeker solliciteren”.   


Aanspreekpunt

ROB VAN BAKEL
06 82 61 39 19