Migrantenhuis- vesting op een gezoneerd industrieterrein. – De essentie
Project Waalwijk
Laat het lukken.

Migrantenhuisvesting op een gezoneerd industrieterrein.

Workinn Waalwijk laat het lukken.

De vraag

De ontwikkelende en risicodragende partij Roozen van Hoppe vroeg ons in 2018 het planologische en civieltechnische traject op te pakken voor het mogelijk maken van tijdelijke arbeidsmigranten huisvesting in de gemeente Waalwijk. Specifiek is onze planologische en realisatie expertise gevraagd. Sindsdien dragen we zorg voor het vergunning traject, de technische uitwerking, aannemersselectie en afstemming met de gemeente Waalwijk. Architectenbureau Sengers heeft het ontwerp gemaakt en verzorgt de bouwkundige uitwerking.

De aanpak

Wij zorgen ervoor dat het initiatief gerealiseerd kan worden op basis van een tijdelijke vergunning, de bouwer tijdig kan starten en de ruimte rondom de gebouwen wordt ingericht.

Uitdaging is de locatie, namelijk direct aan  een gezoneerd industrieterrein. Een zorgvuldige onderbouwing en borging van een acceptabel woon- en leefklimaat is hierbij noodzakelijk en is alleen haalbaar met aanvullende maatregelen op het gebied van onder andere akoestiek en verkeer.

De Essentie

Mogelijk maken en realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten middels nieuwbouw op een gezoneerd industrieterrein


Aanspreekpunt

MARIEKE VAN HELVOORT
06 53 16 56 69

Meer weten over dit project?