Van agrarisch gebruik naar glastuinbouw, wonen en werken op De Glasparel. – De essentie
Project Waddinxveen
Laat het lukken.

Van agrarisch gebruik naar glastuinbouw, wonen en werken op De Glasparel.

Wayland liet het lukken.

DE VRAAG

Ten zuiden van Waddinxveen wordt door Wayland developments 180 hectare agrarisch gebied getransformeerd tot glastuinbouw, woningen, logistiek bedrijventerrein en agribusiness. Het project wordt de Glasparel van Waddinxveen genoemd. De ontwikkelaar heeft ons gevraagd al vanaf een vroeg stadium mee te denken in de samenwerkingsvorm, de haalbaarheid van het plan (rekenen en tekenen), de begeleiding van de planprocedures en de uiteindelijke realisatie van de plannen. De hoge ambities in ruimtegebruik en duurzaamheid hebben we omgezet naar concrete, haalbare doelstellingen in het ruimtelijke ontwerp.

DE AANPAK

Wij voeren het integrale project- en procesmanagement voor deze gebiedsontwikkeling. Zo zijn we binnen twee jaar gekomen tot een concreet plan met ruimtelijk ontwerp, beeldkwaliteitsopzet, bestemmingsplan en onderzoeken. Hierbij brengen wij planologische kennis in, stellen we de grondexploitatie (GREX) op en beheren deze. Ook begeleiden we de onderhandelingen en samenwerking met overheden en marktpartijen. Vervolgens pakken we het totale realisatieproces op om ervoor te zorgen dat plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Dat wil zeggen het begeleiden van het vergunningentraject, het voorbereiden van alle ontwerpen, het begeleiden van nutstrajecten, de aanbestedingen en het begeleiden van de uitvoering. Daarnaast zoeken wij afstemming met diverse partijen en de omgeving om te komen tot geaccordeerde plannen.

DE ESSENTIE

In een complexe omgeving met een hoog ontwikkeltempo je planvoorbereiding en realisatietraject op orde houden. Dáár staan we voor!


Aanspreekpunt

MARIEKE VAN HELVOORT
06 53 16 56 69

Meer weten over dit project?