Onze integrale aanpak – De essentie

Onze integrale aanpak

Met ons diverse team professionals regelen we alles omtrent gebiedsontwikkeling En dit samen met jou. Want dat is waar wij goed in zijn, wat we sinds 2008 heel vaak hebben gedaan. Gebiedsontwikkeling is een veelzijdige en complexe puzzel, en die leggen wij graag voor je. Hoe wij je helpen om je droom te realiseren? Dat kunnen we visualiseren in fantastisch ingewikkelde processchema’s. Maar liever leggen we dit uit aan de hand van vier concrete stappen.

Het initiatief

Wat wil je bereiken? Welke ambitie heb je met een bepaald gebied? En hoe vertaal je dit in een concept dat gemeente, toezichthouders, ontwikkelaars en stakeholders begrijpen? En vooral, waar ze enthousiast van worden en aan gaan meewerken? Wij helpen om het initiatief concreet te maken, zodat het op papier en wellicht ook buiten met Placemaking alvast gaat leven. Wij weten wat nodig is voor een doordachte, integrale aanpak, de juiste visualisatie, de juiste taal en het juiste advies omtrent gebiedsontwikkeling. Zo wordt jouw initiatief duidelijk, verleidend, én realiseerbaar.

De haalbaarheid

Wat komt er allemaal kijken bij het realiseren van projectontwikkeling? Hoe zit het met het bestemmingsplan en ruimtelijk beleid? Spelen water, ecologie, bodem, geluid, stikstof of andere milieuaspecten een rol? En hoe ga je daar dan slim mee om? Hoe ziet de business case, de gebiedseconomie eruit? Welke afspraken moet je gaan maken en met welke partijen? Wij gaan als projectmanager aan de slag met deze puzzel en nemen jou hierin mee. We kijken niet alleen naar wat kan en mag, maar zoeken vooral welke kansen die we kunnen benutten. In deze fase is het vooral slim denken een daadkrachtig doen!

De planvorming

En dan gaan we jouw initiatief uitwerken. Stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplan, vergunningen, civieltechnische plannen… Wij zorgen er als projectmanager voor dat alle plannen, onderbouwingen, berekeningen en onderzoeken er tijdig liggen en staan als een huis. Dan kunnen procedures optimaal, integraal en daarmee efficiënt doorlopen worden. We zorgen ervoor dat de nodige vinkjes gezet worden en de juiste handtekeningen op de juiste plek staan. Dan kunnen betrokken partijen en mensen op het juiste moment in actie komen en kunnen we snel aan de slag.

Het resultaat

Tot nu toe is alles nog papierwerk geweest; tijd om buiten aan de slag te gaan om gebiedsontwikkeling te realiseren. De puzzel is compleet, de plannen zijn uitgewerkt. Nu gaan we het echt waarmaken. Van fietspad tot nutsvoorzieningen, van gebouw tot boom. Van aanbesteding en contracten tot cashflow: jouw droom, jouw plan realiseren, zodat het gebied gaat leven.

De partners

We laten het lukken voor publieke en private partijen, de initiatiefnemers in gebiedsontwikkeling. Hieronder een aantal ontwikkelaars, samenwerkingsverbanden, gemeenten en woningcorporaties.

Kom in contact

Naar deze website staren maakt je stukken wijzer, maar erg persoonlijk is het natuurlijk niet. Dus mail ons, bel ons of kom gewoon langs voor een kop koffie. We kijken naar je uit en gaan het gesprek graag met je aan.

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.