De diensten
Laat het lukken.
 

Wij helpen opdrachtgevers en partners hun ambities bij een gebied waar te maken. Dat doen we door hun uitdagingen en kansen daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, op de meest optimale manier die mogelijk is. Zo laten we onze klanten schitteren. We houden van aanpakken, persoonlijk contact, duidelijkheid en leiding geven en nemen. Een van de cruciale thema’s in gebiedsontwikkeling is stikstof. Daarom hieronder iets over onze aanpak, onze tooling en onze klanten. 

Stikstof

Onze aanpak

Wil je dat jouw project gerealiseerd kan worden, dan moet je kunnen bewijzen dat jouw (bouw)activiteiten, en het project zelf, de natuur niet bovenmatig schaden. Dit is onze aanpak.

Ons stappenplan


Vraag_edited.jpg Integraal analyseren en modelleren van stikstofdepositie vragers voor de bouw- en gebruiksfase in de aangewezen projecten.


reductie_edited.jpg Zoeken naar mogelijkheden en mitigerende maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen (o.a.verkleinen stikstofemissies, intern salderen).


saldeer%20opties_edited.jpg Creatief en gericht schakelen om te komen tot een optimale samenstelling van mogelijk extern te salderen stikstofaanbieders (optimum qua locaties en omvang).


haalbaarheid.PNG Beoordelen van de haalbaarheid om de geselecteerde stikstofaanbieders in te zetten. Hierbij spelen o.a. mee: levensfase, doorgroeimogelijkheden,  herontwikkelingspotentie, duurzaamheidspotentie en natuurlijk de stikstofdepositie.


strategische%20check_edited.jpg Hebben we zo de meest optimale constellatie van saldovragers en saldogevers in beeld? Komen we tot de meest efficiënte en beste oplossing?

Uitvoeringsagenda.PNG Begeleiden en juridisch vastleggen van aankoop van saldogevers / benutting saldoruimte en regelen toepasbaarheid op saldovragers.


Onze tooling

Sinds 2019 werken wij continue aan de doorontwikkeling van ons StikstofRekenSysteem (STIRS) waarmee we grote, complexe berekeningen kunnen uitvoeren en vooral helder in beeld kunnen brengen in kaarten. Hieronder zo’n voorbeeld dat toont op welke Natura-2000 locaties hoeveel stikstofdepositie optreedt voor een fictief project in Groningen.

STIRS staat voor StikstofRekenSysteem en omvat alle stikstoftools die wij hebben ontwikkeld. Een AERIUS berekening werkt eenzijdig: op basis van ingevoerde emissies wordt berekend welke deposities er zijn. Met onze tools kunnen wij onder meer geautomatiseerd ‘andersom rekenen’. Om maximale emissies te bepalen, maken we berekenen zonder 25 km afkap. Voor programmatisch inzicht, kunnen we AERIUS berekeningen geautomatiseerd genereren, kunnen we grote aantallen stikstofberekeningen vergelijken en samenvoegen, én maken we stikstofemissies en -deposities duidelijk inzichtelijk in kaartbeelden. Ook berekenen we saldeer scenario’s en brengen deze letterlijk in kaart.

Binnen STIRS combineren wij de functionaliteiten van AERIUS Calculator, AERIUS Connect, ArcGIS en FME. Zo brengen wij stikstofanalyses verder en creëren we inzicht.

onze partners

We zijn trots om de volgende klanten te mogen ondersteunen in hun stikstofuitdagingen vanuit gebiedsontwikkeling en de energie transitie waarvoor diverse infrastructurele projectactiviteiten ondernomen zullen moeten worden.

Stikstofuitdagingen ten behoeve van gebiedsontwikkeling:

Stikstofuitdagingen ten behoeve van de energietransitie: