Project Geertruidenberg
Laat het lukken.

Stilgevallen ontwikkeling van Koninginnebastion weer op gang brengen.

WSG liet het lukken.

De vraag

Eigenaar saneringscorporatie WSG vroeg ons in 2015 om een stilgevallen ontwikkeling van een bastion met 100 grondgebonden woningen, weer op gang te krijgen. De locatie is onderdeel van een groter geheel met drie bastions waarop een bodemsanering op water- en landbodem aanwezig is. Specifiek is onze adviserende, plan economische en realisatie expertise gevraagd.

Aanpak

Allereerst hebben we aansluiting gezocht bij de marktvraag. Meerdere doelgroepen worden voorzien in hun woon(-zorg)behoefte door het toepassen van een alternatief gevarieerd programma met een woonzorgconcept, sociale huurwoningen (zowel gestapeld als grondgebonden) en vrije sector woningen (zowel gestapeld als grondgebonden). Met de gemeente en de ontwikkelaars zijn de contracten getekend, de grondexploitatie is ingericht, de bodemsanering is weer opgepakt en het bastion is bouwrijp gemaakt. Het gefaseerd woonrijp maken gebeurd na realisatie van de opstallen. Door het toepassen van een alternatief programma, het actief uitvoeren van de grondexploitatie en de sanering wordt de optimale grondopbrengst gegenereerd. Resultaat is een bastion dat aantoonbaar past bij de lokale woon(-zorg)behoefte.

De essentie

Met een nieuw initiatief de aansluiting bij de markt zoeken en een actieve grondexploitatie voeren. Zo is een vastgelopen plan toch tot ontwikkeling gekomen.


Aanspreekpunt

MARIEKE VAN HELVOORT
06 53 16 56 69