Omvorming recreatiepark naar woonwijk
Laat het lukken.

Haalbaarheids- onderzoek permanente bewoning recreatiepark Hof van Capelle.

Coöperatie HVC liet het lukken.

DE VRAAG

De Hof van Capelle (voorheen de Spranckelaer) in Sprang-Capelle was in de jaren ’90 gerealiseerd als recreatiepark. De ruim 200 woningen zijn echter vanaf het begin al permanent bewoond. De bewoners kregen het probleem, dat de woningen onverkoopbaar zijn geworden, hypotheken ‘onder water’ stonden en als gevolg hiervan steeds meer sprake was van illegale verhuur en sociale onveiligheid op het park. De bewoners zochten naar mogelijkheden om een toekomstbestendige oplossing voor permanent wonen

DE AANPAK

Wij hebben namens de bewonerscoöperatie eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor permanent wonen. Uit dit onderzoek bleek dat een woonbestemming mogelijk is, maar er wel verschillende voorwaarden zijn. In overleg met gemeente, provincie, waterschap en brandweer hebben wij vervolgens al deze voorwaarden nader onderzocht en uitgewerkt: ‘puzzelen op de vierkante meter’ om aandachtspunten vanuit milieu, landschap, ecologie, water, brandveiligheid en financiën geregeld te krijgen. In een nieuw bestemmingsplan is alles verantwoord. Met dit nieuwe bestemmingsplan hebben de woningen een woonbestemming gekregen en is de Hof van Capelle omgevormd van recreatiepark naar een zelfstandige en zelfsturende woonwijk van de toekomst.

DE ESSENTIE

Een door en door doordacht plan maken, zodat alle belemmeringen en aandachtspunten in beeld zijn, worden opgelost en worden gerealiseerd. Van eerste idee tot en met realisatie. Zodat de bewoners kunnen blijven wonen in een fijne en zelfsturende wijk. Dát is de essentie van dit project.

 


Aanspreekpunt

RUUD BROEKMAN
06 57 56 62 69