Project Riethorst
Laat het lukken.

Van herontwikkel -verplichting naar haalbaar plan voor De Riethorst

WSG liet het lukken.

De vraag

Eigenaar saneringscorporatie WSG vroeg ons in 2015 om een herontwikkelverplichting van een bestaande zorgvoorziening en een bouwclaim voor een ontwikkelaar om te zetten naar een plan zonder ontwikkelverplichting en bouwclaim. Specifiek is onze creatieve, adviserende, plan economische en realisatie expertise gevraagd.

De aanpak

Door de toevoeging van koopwoningen aan de herontwikkeling zijn partijen tot overeenstemming gekomen. WSG draagt zorg voor de sloop van het oude verpleeghuis en voert de grondexploitatie uit. De zorgaanbieder ontwikkelt in eigen beheer op een gedeelte van de grondlocatie het nieuwbouw zorgcentrum en de ontwikkelaar kan door realisatie van koopwoningen op het overige gedeelte haar bouwclaim compenseren.

De essentie

Door creatief te zijn met nieuwe initiatieven en haalbaarheidstoetsen raken partijen weer met elkaar in gesprek en worden uiteindelijk ieders belangen behartigd.


Aanspreekpunt

MARIEKE VAN HELVOORT
06 53 16 56 69

Meer weten over dit project? Klik hier.